[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ   -       -  
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
56620232101 นาย นพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543H97104 นาง ชำนาญ คำปัญโญสีโนทัย การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533H97112 นาย อดิศักดิ์ นวลสิงห์ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533H97115 นาย ปริญญามิตร ลีนาลาด การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533H97114 นาย ธรรศ รุ่งศรี การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1