[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา   -       -  
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
543BWe130 นาง รุ่งนภา เพียพล การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543BWe129 นาง วันทนีย์ หาดทวายกาญจน์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543BWe126 นาง นาตติยา อุ่นหนองกุ่ง การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543BWe112 นางสาว สุมนี นามหงษา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543BWe106 นางสาว เหมวดี ทาศรีภู การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421231108 นางสาว กิติยา กล้าหาญ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421231107 นางสาว สายฝน พรมจันทร์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421231101 นางสาว พัชรินทร์ เนาว์ศรีสอน การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1