[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา   -       -  
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
56421236134 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิน อินธิแสง นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421236126 นางสาว กิตติยา ผ่านเมือง นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421236143 นาง สุกันยา กำลังฤทธิ์ นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421236104 นาง นิตยา คะเนนิล นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421236101 นาง วลัยลักษณ์ โจมไตร นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1