[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   -       -  
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
543D92106 นางสาว เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543D92101 นางสาว อัจฉรา งิ้วสุภา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56422319114 นาย คำแสง แสงทองนะริน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56422319104 นาย คุดสะหวาด พลสีลา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56422319103 นาย ปางคำ วิไลพรรณ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1