[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  รัฐประศาสนศาสตร์   -       -  
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
543P66156 นาย บพิธ นาโควงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543P66147 นาง ธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56426423139 ร้อยตำรวจโท ราชิต อนนทสีหา รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56426423134 นาย ขุนหาร โพธิ์ไทรย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56426423126 นาง สิรินยา เสียงเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56426423110 นางสาว วีณา สุวรรณชัยรบ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
55426423201 นาย โกสินทร์ วิวัฒน์มนัสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1