[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา   -       -  
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
543H97118 ว่าที่ พ.ต. เดชา คัณทักษ์ ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2556 ครบกำหนดการตีพิมพ์
522H97122 นาย เทพรังสรรค์ จันทรังษี ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2556 ครบกำหนดการตีพิมพ์
522H97111 นาย วชิราวุธ ปานพรม ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2556 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1