[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11    -       -   11 
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
533JPe206 นาย เรืองฤทธิ์ ด้วงติลี การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533JPe202 นาง เพ็ญประภา ศรีมะโรง การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
55632233111 นาง สจีรัตน์  แจ้งสุข การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
55632233102 นาง วราภรณ์ ชาเรืองเดช การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533JPe115 นาย จรูญศักดิ์ พุดน้อย การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533JPe112 นาย วัฒนา อุปพงษ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533JPe109 นาย ฉัตรชัย จูมวงศ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
533JPe102 นางสาว ปภาพินท์ รุณธาตุ การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56632233114 นาย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56632233112 นางสาว อรัญญา ชนะเพีย การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
55632233106 นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1