เกี่ยวกับเรา

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นระบบการบริหารจัดการงานของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย