ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

มีปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ
นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
042-970229 Fax 042-970036 ip-phone 240
anusit.n@snru.ac.th