มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท - เอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
วิธีการสมัคร
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ 14 กันยายน 2561 - 2 ธันวาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
14 กันยายน 2561 - 23 ธันวาคม 2561 (ภาคปกติ)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 ธันวาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
24 ธันวาคม 2561 (ภาคปกติ)
3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) 7 ธันวาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
25 ธันวาคม 2561 (ภาคปกติ)
4. ประกาศผลสอบ 11 ธันวาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
26 ธันวาคม 2561 (ภาคปกติ)
5. รายงานตัว 13 ธันวาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
28 ธันวาคม 2561 (ภาคปกติ)
6. เปิดเรียน 2/2561 15 ธันวาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
7 มกราคม 2562 (ภาคปกติ)
*หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ