มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
วิธีการสมัคร
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ 26 มีนาคม 2561 - 8 กรกฎาคม 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13 กรกฎาคม 2561
3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) 17 กรกฎาคม 2561
4. ประกาศผลสอบ 19 กรกฎาคม 2561
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ 24 กรกฎาคม 2561
6. เปิดเรียน 1/2561 4 สิงหาคม 2561 (ภาคพิเศษ)
6 สิงหาคม 2561 (ภาคปกติ)
*หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ