...

ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ https://gsmis.snru.ac.th/admission หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย -ภาคปกติ-
1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2565
-ภาคพิเศษ-
1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก -ภาคปกติ-
16 พฤษภาคม 2565
-ภาคพิเศษ-
12 กรกฎาคม 2565
3. สอบคัดเลือก -ภาคปกติ-
20 พฤษภาคม 2565
-ภาคพิเศษ-
20 กรกฎาคม 2565
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก -ภาคปกติ-
23 พฤษภาคม 2565
-ภาคพิเศษ-
22 กรกฎาคม 2565
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ -ภาคปกติ-
27 พฤษภาคม 2565
-ภาคพิเศษ-
29 กรกฎาคม 2565
6. เปิดภาคการศึกษา 1/2565 -ภาคปกติ-
6 มิถุนายน 2565
-ภาคพิเศษ-
6 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik