มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (รอบขยายเวลารับสมัคร 26 ส.ค. - 14 ก.ย. 62)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (รอบแรก 62)
วิธีการสมัคร
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ (รอบขยายเวลารับสมัคร ภาคพิเศษ) 26 สิงหาคม - 14 กันยายน 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
(ภาคปกติ) 14 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2562 (สมัครเสร็จสิ้น)
(ภาคพิเศษ) 14 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2562 (สมัครเสร็จสิ้น)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบขยายเวลารับสมัคร) 14 กันยายน 2562
(ภาคปกติ) 24 มิถุนายน 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
(ภาคพิเศษ) 27 สิงหาคม 2562 (ลิงค์ประกาศรายชื่อ)
3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) (รอบขยายเวลารับสมัคร) 14 กันยายน 2562
(ภาคปกติ) 28 มิถุนายน 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
(ภาคพิเศษ) 30 สิงหาคม 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก (รอบขยายเวลารับสมัคร) 14 กันยายน 2562
(ภาคปกติ) 1 กรกฏาคม 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
(ภาคพิเศษ) 2 กันยายน 2562 (ลิงค์ประกาศรายชื่อ)
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (รอบขยายเวลารับสมัคร) 14 กันยายน 2562
(ภาคปกติ) 5 กรกฏาคม 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
(ภาคพิเศษ) 6 กันยายน 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
6. เปิดเรียน 1/2562 (รอบขยายเวลารับสมัคร) 14 กันยายน 2562
(ภาคปกติ) 8 กรกฏาคม 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
(ภาคพิเศษ) 14 กันยายน 2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)
*หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ