มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
วิธีการสมัคร
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ (ภาคปกติ) 14 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2562
(ภาคพิเศษ) 14 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปกติ) 24 มิถุนายน 2562
(ภาคพิเศษ) 27 สิงหาคม 2562
3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) (ภาคปกติ) 28 มิถุนายน 2562
(ภาคพิเศษ) 30 สิงหาคม 2562
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก (ภาคปกติ) 1 กรกฏาคม 2562
(ภาคพิเศษ) 2 กันยายน 2562
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (ภาคปกติ) 5 กรกฏาคม 2562
(ภาคพิเศษ) 6 กันยายน 2562
6. เปิดเรียน 1/2562 (ภาคปกติ) 8 กรกฏาคม 2562
(ภาคพิเศษ) 14 กันยายน 2562
*หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ