SNRU E-THESIS

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU E-THESIS) เป็นระบบที่รวบรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ง่ายต่อการสื่บค้นสำหรับผู้สนใจ

จำนวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ 1237 รายการ

โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 332

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,661

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^