ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
1.เพศ
2.อายุ
3.วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.อาชีพของตอบแบบสอบถาม
5.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
6.ความถี่ในการใช้งาน
รายการ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวกต่อการค้นหา
2. คำอธิบาย คำแนะนำต่างๆ ชัดเจนเข้าใจง่าย
3.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
5.ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
6. ฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย / งานของท่าน
7. ความพึงพอใจในภาพรวม

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 20

วันนี้: 180

เมื่อวานนี้: 1,954

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,244,922

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^